فروشگاه عینک دودی | عینک سرا http://eynakforoshi.ir 2020-10-26T09:47:12+01:00 text/html 2017-07-13T05:32:44+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی ارزان http://eynakforoshi.ir/post/52 عینک دودی موجود در سایت نسبت به کیفیت، قیمت بسیار مناسبی دارند. انواع مدل های زنانه و مردانه عینک دودی را در فروشگاه مشاهده نمایید و مدل مورد سلیقه خودتان را انتخاب کنید.<br><br><div align="center"><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell5.jpg" alt="" width="200" height="56"></p><p style="text-align: center;"><font color="#FF0000"><b>برای مشاهده جزییات و توضیحات بیشتر بر روی هر محصول کلیک کنید.<br></b></font></p></div><br><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C" title="عینک آفتابی زنانه ورساچه مدل 2033 دارای فریم مشکی کاچویی،دسته فلزی و کاچویی،وزن 24 گرم و رنگ عدسی دودی است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/16614/600x450/50/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه ورساچی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ورساچه 2033</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="63000" class="priceP">63,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3" title="عینک آفتابی MICHAEL KORS مدل 2025 دارای فریم کاچویی قهوه ای، لنزهای استاندارد یووی 400 و دسته فلزی و کاچویی مناسب برای خانم هاست."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/123195171246026012056244058014136003059220191070/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی مایکل کورس"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی مایکل کورس 2025</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="69000" class="priceP">69,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84" title="عینک آفتابی زنانه شانل CHANNEL Nمدل 2023 دارای استاندراد UV400،فریم کاچویی نرم در رنگ قهوه ای،لنز های قهوهای و دسته تزیین شده است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/178095033044226208020120169220144184136109047109/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%86%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی چنل"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شانل 2023</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="73000" class="priceP">73,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86" title="عینک آفتابی یالون YALUN مدل 3873 یک عینک آفتابی زنانه دارای فریم و دسته های کاچویی بارنگ قهوه ای و لنز های قهوه ای روشن دارای استاندارد یووی 400 است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/088056087118082217049187222150192119076203061092/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه یالون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی یالون 3873-3</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="44000" class="priceP">44,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="عینک آفتابی تیفانی مدل TF4096 دارای کیفیت بسیار بالا،زنانه، استاندارد یووی 400، فریم کاچویی رنگ قهوه ای،لنز قهوه ای و پلاریزه است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/099047144048168174249023008222056099144130232248/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی پلاریزه تیفانی"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی پلاریزه تیفانی TF4096</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="66000" class="priceP">66,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86" title="عینک آفتابی استیون مدل 1025 یک عینک آفتابی زنانه استاندارد،دارای لنز های دودی ،فریم کاچویی مشکی، دسته فلزی و کاچویی با وزن 29 گرم است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/037086180214102041124026058024169049092074041094/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی استیون 1025</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="73000" class="priceP">73,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87" title="عینک آفتابی آینه ای استیون مدل A36 دارای فریم فلزی با رنگ طلایی و مشکی،شیشه های آینه ای، استاندارد یووی 400 ،وزن 29 گرم و مناسب برای خانم ها و آقایان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/071212018122064044071236136073148185032013231028/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی آینه ای استیون A-36</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="53000" class="priceP">53,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C" title="عینک آفتابی آینه ای استیون STEVEN مدل A44 دارای شیشه های رفلکس آینه ای،فریم فلزی استیل ضد زنگ با رنگ طلایی و وزن 25 گرم است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/135188121100190188096088112017146060107040219211/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی آینه ای استیون A-44</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="51000" class="priceP">51,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87" title="عینک آفتابی زنانه میو میو مدل P2032 یک مدل زنانه،فریم کاچویی با رنگ مشکی،لنزهای دودی،یووی 400 و مناسب برای بانوان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/199131196119215045052142037161073234080020251216/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%88.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی زنانه میومیو"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی میو میو مدل P2032</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="68000" class="priceP">68,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84" title="عینک آفتابی چنل channel دارای لنز های آینه ای،فریم تمام فلز،استایل فشن،استاندارد یووی 400 مناسب برای خانم ها و آقایان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/254141106029041179205162119207075227114140052147/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی مارک شانل"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شانل مدل آینه ای</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="53000" class="priceP">53,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><hr><span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency"><br></span></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" title="عینک آفتابی استیون STEVEN مدل MB52 دارای استاندارد یو وی 400،فریم فلزی و کاچویی، لنزهای دودی و مناسب برای خانم ها و آقایان است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/138133054036032204152065181132161140053020111079/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی استیون"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی استیون مدل MB52</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <span itemprop="price" content="72000" class="priceP">72,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان</span></span></div><br> text/html 2017-02-11T08:44:13+01:00 eynakforoshi.ir یکی فروشگاه عینک آفتابی تک سبد http://eynakforoshi.ir/post/51 فروشگاه اینترنتی تک سبد https://taksabad.com/ یکی از بررگترین و معتبرترین فروشگاههای اینترنتی ایران است که محصولات متعددی را در زمینه های مختلف عرضه می نماید. یکی از محصولات آن عینک آفتابی است که در مدل های مختلف و با استاندارد یووی 400 به فروش می رسد.<br><br>می توانید نمونه هایی از مدل های موجود در سایت را مشاهده نمایید. با کلیک بر روی لینک می توانید وارد سایت عینک آفتابی تک سبد شوید.<br><div align="center"><br><br><a href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses" target="_blank" title="خرید عینک آفتابی">https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses</a><br><br><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87" title="عینک آفتابی پلاریزه پورشه PORSCHE یک عینک آفتابی با فریم فلزی و شیشه های پلاریزه و با رنگ مشکی تیره است که هم برای خانم ها و هم برای آقایان مناسب است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/196044010118046024232055095241156030057115178109/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی پلاریزه PORSCHE 1051"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی پلاریزه پورشه 1051</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="45000" class="priceP">45,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%86%D8%A7%D9%86" title="عینک آفتابی پرادا PRADA مدل پیچان یک عینک آفتابی زنانه دارای UV400 ، فریم و شیشه قهوه ای،جنس کاچویی و دسته های کائوچویی طرح دار است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/039225075151107196187178085188254227132033118191/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%86%D8%A7%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک پرادا مدل پیچان"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%BE%DB%8C%DA%86%D8%A7%D9%86"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک پرادا مدل پیچان</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="39500" class="priceP">39,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C" title="عینک آفتابی ریبن ویفری، زیبایی چشم نوازی دارد.این مدل دارای استاندارد یو وی 400 است و از نظر پزشک تایید شده است همچنین زیبایی چهره شما را مضاعف می نماید."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/187244125073124066106225103182151122130244109028/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی RayBan Wayferer"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن ویفری</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88" title="عینک پرادامدل میلانو دارای فریم گردمناسب برای تمامی بانوان است که دارای بدنه کاچویی با طراحی شیک و زیباست و دارای تنوع رنگی نیز می باشد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/231075127060144219025188133007081067250152063224/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی PRADA MILANO"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک پراداPRADA MILANO</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C_" title="عینک آفتابی ریبن شیشه آتشی یک عینک خلبانی استاندارد است که با در نظر گرفتن سلایق مختلف طراحی شده است. با زدن این عینک، جذابیت در تیپ ظاهری را تجربه خواهید کرد"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/072024119063216119158233253116041014149170030099/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی RayBan 18452"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C_"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شیشه آتشی RayBan 18452</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="19000" class="priceP">19,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025" title="عینک آفتابی ریبن شیشه طلایی مدل محبوب عینک های ریبن است، فریم آن از جنس فلزی بسیارسبک است و همین ویژگی آن را تبدیل به یک عینک با کلاس و مدرن روز کرده است ."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/092078112227211138251188131214184050088199016187/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی RayBan 3025"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شیشه طلایی RayBan 3025</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_3026" title="عینک آفتابی ریبن شیشه آبی از شیشه های با یو وی 400 و فریم و دسته فلزی ساخته شده است، به طور کامل روی صورت می خوابد و انواع فرم های صورت همخوانی دارد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/194044181226066231203192037111140128174157135161/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی RayBan RB 3026"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_3026"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شیشه آبی RayBan RB 3026</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="25000" class="priceP">25,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D9%84_G48041" title="عینک آفتابی شانل CHANEL G-48041، سری جدید از عینک آفتابی های مارک معروف شانل با طراحی شیک و منحصر به فرد است و قابل استفاده برای خانم های با سلیقه می باشد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/103207191117047200130180180063184249058200111223/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%84" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی CHANEL G-48041"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D9%84_G48041"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شنل CHANEL G-48041</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="name" class="p-name text-white"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">توما</span></span><div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1" title="عینک آفتابی ریبن کلاب مسترRayBan clubmaster ساخته شده توسط کمپانی ریبن، دارای جذابیت و زیبایی در طراحی است و محبوبیت زیادی درمیان قشر مختلف افراد جامعه دارد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/002023159165063040231254127031143099197011094212/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی RayBan clubmaster"></div></a> </div> </div>شفاف RayBan wayferer</div></div></div></div></div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"><div class="c-product "><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="22000" class="priceP">22,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1" title="عینک آفتابی ریبن کلاب مسترRayBan clubmaster ساخته شده توسط کمپانی ریبن، دارای جذابیت و زیبایی در طراحی است و محبوبیت زیادی درمیان قشر مختلف افراد جامعه دارد."></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک کلاب مستر RayBan clubmaster</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="29000" class="priceP">29,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C_D5202" title="عینک آفتابی FENDI طراحی خاص و منحصر به فردی دارد، جزو پرفروش ترین عینک های آفتابی زنانه دردنیای مدرن امروز است و حفاظت از چشم در برابر نور آفتاب را بر عهده دارد"></a><div class="img"><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C_D5202" title="عینک آفتابی FENDI طراحی خاص و منحصر به فردی دارد، جزو پرفروش ترین عینک های آفتابی زنانه دردنیای مدرن امروز است و حفاظت از چشم در برابر نور آفتاب را بر عهده دارد"></a><div class="products-item "><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C_D5202" title="عینک آفتابی FENDI طراحی خاص و منحصر به فردی دارد، جزو پرفروش ترین عینک های آفتابی زنانه دردنیای مدرن امروز است و حفاظت از چشم در برابر نور آفتاب را بر عهده دارد"> </a><div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C_D5202" title="عینک آفتابی FENDI طراحی خاص و منحصر به فردی دارد، جزو پرفروش ترین عینک های آفتابی زنانه دردنیای مدرن امروز است و حفاظت از چشم در برابر نور آفتاب را بر عهده دارد"> </a><a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C" title="عینک آفتابی روبرتو کاوالی دارای طراحی زیباو چشم نواز است و با بهره گیری از استانداردهای روز اروپا برای ساخت شیشه های یو وی دار،محافظ خوبی در برابر چشم خواهد بود"><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/154091068222153243199094155138253054008078086128/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A-roberto-cavalli" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی roberto kavalli"></div></a> </div> </div><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/223014057059106217222222145248253019160011141146/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-Fendi" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی FENDI D5202"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C_D5202"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی فندی FENDI D5202</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="38000" class="priceP">38,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C" title="عینک آفتابی روبرتو کاوالی دارای طراحی زیباو چشم نواز است و با بهره گیری از استانداردهای روز اروپا برای ساخت شیشه های یو وی دار،محافظ خوبی در برابر چشم خواهد بود"></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی روبرتو کاوالی roberto kavalli</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="39000" class="priceP">39,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025" title="عینک آفتابی RayBan طلایی دارای طراحی کلاسیک و فوق العاده زیباست و با هدف سلامتی و محافظت از چشمان شما در برابر اشعه های مضر نور خورشید طراحی شده است ."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/235088083199097002078115072115000008209179111130/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی RayBan 3025"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_3025"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن طلایی RayBan 3025</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="45000" class="priceP">45,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%DB%8C_%D9%85%DB%8C_8019-CA3" title="عینک آفتابی AiMi مناسب بانوان خوش سلیقه طراحی شده است، در تغییر ظاهر چهره افراد بسیار تاثیرگذار است و استفاده مکرر از آن مانع از بروز بیماری های چشم می شود."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/245194164190105116059155143255121248072156162111/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-AiMi" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی AiMi 8019 CA3"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%DB%8C_%D9%85%DB%8C_8019-CA3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی آی می AiMi 8019 CA3</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="37000" class="priceP">37,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3_2241-CO7" title="عینک آفتابی FEILLIS با طراحی بسیار زیبا و شیک تاثیر زیادی در زیبایی چهره شما خواهد داشت و قادر است از چشمان شما در برابر اشعه های مضر نور خورشید محافظ کند."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/097086208175205003250122052094137088235198193191/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-FEILLIS%20" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی FEILLIS 2241 CO7"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3_2241-CO7"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی فیلیس FEILLIS 2241 CO7</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="37500" class="priceP">37,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C_2113" title="عینک آفتابی ورساچه یک عینک استاندارد کاملا زنانه با ابعاد بزرگ است و محافظ خوبی در برابر اشعه های مضر خورشید محسوب می گردد و قابل ست شدن با لباس و چهره شخص است."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/011011194002037132028232007048078179029068239231/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%87" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی VERSACE 2113"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DA%86%DB%8C_2113"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ورساچه VERSACE 2113</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="35000" class="priceP">35,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%BE%D9%84_09142_CAT3" title="عینک آفتابی اپل با طراحی فوق العاده شیک و زیبا، یک عینک کاملا زنانه با کیفیت ساخت بالا و وزن سبک است و در هنگام استفاده تاثیر بسزایی در جذابیت فرد می گذارد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/033023134073083070013046055027167206001173032060/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی APPLE 09142 CAT.3"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%BE%D9%84_09142_CAT3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی اپل APPLE 09142 CAT.3</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="33000" class="priceP">33,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84_0125COL3" title="عینک آفتابی DIESEL زیباترین عینک اسپرت با طراحی فوق العاده شیک برای مشکل پسندان محسوب می گردد و هدف اصلی آن علاوه بر محافظت از چشمان، افزایش زیبایی ظاهری شماست."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/233153073168101074079190102253037210171144159191/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-DIESEL%20" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی DIESEL 0125 COL.3"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84_0125COL3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی دیزل DIESEL 0125 COL.3</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="39500" class="priceP">39,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86_S8142" title="عینک آفتابی LOUIS VUITTON پرطرفدارترین عینک آفتابی فریم بزرگ است و عمل محافظت از چشم را به خوبی انجام میدهد.زیبایی ظاهری آن مهمترین دلیل برای انتخاب خواهد بود."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/170055212200039249198233050038251046078205126069/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی LOUIS VUITTON S8142"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86_S8142"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی لوئیسLOUIS VUITTON S8142</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="29000" class="priceP">29,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84_dl0120" title="عینک آفتابی دیزل طراحی منحصر به فردی دارد و سلیقه تمامی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد همچنین به دلیل دارا بودن فریم بزرگ، چشم شما را به طور کامل پوشش می دهد."><div class="img"><img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/209011113139213143194200166157109247227124074091/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی DIESEL DL 0120"></div></a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84_dl0120"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی دیزل DIESEL DL 0120</div></a> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white t-margin-b"> <div class="p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding price"> <span itemprop="price" content="39500" class="priceP">39,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="تومان"><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "><br><div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="https://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b profiPdc item"> <div class="c-product "><br><div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 t-padding labelWrapper"> </div> </div></div><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 white"> </div> </div> text/html 2017-02-11T08:24:48+01:00 eynakforoshi.ir یکی tv,a http://eynakforoshi.ir/post/29 text/html 2015-06-11T06:38:43+01:00 eynakforoshi.ir یکی فروش عینک آفتابی دودی چنل http://eynakforoshi.ir/post/28 چنانچه تمایل به خرید عینک دودی ارزان و در عین حال با کیفیت و زیبا هستید ما عینک دودی چنل مدل g48041 را به شما پیشنهاد میدهیم یک عینک دودی زیبا و با کلاس با قیمت فوق العاده ارزان که به صورت اینترنتی خرید کرده و یا به صورت پستی دریافت می نمایید.<br><br>عینک دودی زنانه چنل دارای فریم بزرگ با شیشه های بزرگ بدون بیرون آمدن از خانه می توانید خرید نمایید.فروشگاه عینک دودی عرضه کننده انواع عینک دودی زنانه و مردانه با قیمت مناسب است.<br><br><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#CC0000"><b>عینک آفتابی زنانه مارک چنل مدل G48041</b></font><br>جنس فریم&nbsp; ویفری با دسته های فلزی<br>رنگ شیشه قهوه ای و رنگ بدنه شیری و قهوه ای<br>دارای گارانتی تحویل و برگشت تا هفت روز<br>دارای اشانتیون : کیف - کاور - دستمال - اسپری تمیز کننده</font><br><br><div align="center"><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell5.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://imageserver.ir/25671/%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9%20%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%20%d8%b4%db%8c%da%a9.jpg" alt="عینک دودی شیک" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><a href="http://taksabad.com/products/jewels/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خرید عینک آفتابی">خرید عینک آفتابی</a><br><br><img src="http://imageserver.ir/25672/%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9%20%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%20%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%20%da%86%d9%86%d9%84.jpg" alt="عینک دودی زنانه مارک چنل" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://imageserver.ir/25666/%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9%20%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c%20%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%20%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9.jpg" alt="عینک آفتابی ارزان مارک" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></font></font><div align="center"><br><b><font color="#990000">دارای گارانتی تحویل<br></font><br><font color="#006600">دارای گارانتی برگشت تا هفت روز</font><br><br><font color="#000099">به همراه اشانتیون</font><br><br><font color="#FF6600">کیف + کاور + دستمال + اسپری تمیز کننده<br><br></font></b></div><div align="center"><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell5.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></font></font></font><br><br><img src="http://imageserver.ir/25664/chanel.jpg" alt="chanel" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><p><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3"><b>قیمت: 35000 تومان</b></font></font></font></font></font></p></font></font><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005chanel48041" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید پستی رنگ مشکی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div><br><a href="http://taksabad.com/products/jewels/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خرید عینک آفتابی">خرید عینک آفتابی</a><br><a href="http://taksabad.com/Products/Jewels/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%DA%86%DB%8C" target="" title="خرید ساعت مچی">خرید ساعت مچی</a><br></div><br> text/html 2014-07-10T06:50:09+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی زنانه 2014 http://eynakforoshi.ir/post/26 اگر به دنبال عینک دودی زنانه 2014 هستید عینک دودی زنانه یاسنا می تواند پیشنهاد خوبی باشد یک عینک دودی زنانه با کیفیت و زیبا که قیمت ارزانی داشته و به خصوص برای هدیه دادن بسیار مناسب است.<br><br>همین الان عینک دودی زنانه خود را ثبت نمایید تا برای شما به صورت پستی ارسال نماییم و شما پس از دریافت هزینه آن را پرداخت خواهید نمود.تصاویر زیبای عینک افتابی یاسنا خود نشان دهنده زیبایی این عینک دودی با کلاس است.<br><div align="center"><br><br><br><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://banoomarket.ir/Files/yasna/خرید عینک آفتابی استاندارد زنانه.jpg" alt="خرید عینک آفتابی استاندارد زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://banoomarket.ir/Files/yasna/خرید اینترنتی عینک آفتابی زنانه.jpg" alt="خرید اینترنتی عینک آفتابی زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">خرید عینک آفتابی یاسنا<br style="color: #000000;"></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">فریم رنگ مشکی و قهوه ای<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه:</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"> کاچویی</span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) :<span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">استاندارد دارای یووی 400 </span><br style="color: #000000;"></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> عینک آفتابی مارک&nbsp; یاسنا با فریم زیبا و استاندراد یووی 400 می تواند همان عینک آفتابی بی نظیری باشد که شما درخواست کرده اید.</span></span></li></ul></div><br><br><br><img src="http://banoomarket.ir/Files/yasna/فروشگاه اینترنتی عینک افتابی یسنا.jpg" alt="فروشگاه اینترنتی عینک افتابی یسنا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><p align="center"><b>قیمت : <font color="#009900">25000</font> تومان</b><br><br></p><p align="right"><br></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005yasna" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br></div> text/html 2014-06-24T08:57:51+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی لوئیس ویتون http://eynakforoshi.ir/post/24 هر معیاری که برای خرید عینک دودی دارید با ما در خرید عینک دودی لوئیس ویتون همراه شوید و یک عینک دودی با کلاس را در آدرس مورد نظرتان دریافت نمایید.<br>عینک دودی لوئیس ویتون هم زنانه و هم مردانه است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.<br><br><div align="center"><br><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><br><div align="center"><img src="http://glassesland.ir//Files/louis/عینک دودی مردانه louis vuitton.jpg" alt="عینک دودی مردانه louis vuitton" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br>عینک دودی جدید خود را با مارک جهانی لوییش ویتون انتخاب نمایید .فریم عینک دودی لوییس ویتون از جنس کاچویی با کیفیت بوده و شیشه هایی استاندارد با یووی 400 دارد.<br><br><br><p><span style="color: #008080;"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"><strong><img src="http://freeshopping.ir/Files/louis/عینک دودی لوئیس ویتون.jpg" alt="عینک دودی لوئیس ویتون" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></strong></span></p><p align="center"><br><span style="color: #008080;"><strong></strong></span></p><p><span style="color: #008080;"><strong><br></strong></span></p><p align="center"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی عینک دودی louis vuitton لوئیس ویتون<br></strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک دودی مارک louis vuitton لوئیس ویتون</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه :&nbsp;</span><span style="color: #000000;"> مشکی<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه:<span style="color: #000000;">کاچویی</span></span><span style="color: #000000;"><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">نوع UV 400 و استاندارد<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> این عینک دودی از با کیفیت ترین عینک دودی های موجود در سایت است که هم برای خانم ها و هم برای آقایان مناسب است.</span></span></li><li><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">گارانتی : گارانتی دارد ( در صورت نارضایتی پس از 7 روز می توانید محصول&nbsp; را برگشت و هزینه خود را به صورت کامل دریافت کنید )</span></span></span></span></span></li></ul><p><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://freeshopping.ir/Files/louis/فروش عینک آفتابی مدل LOUIS.jpg" alt="فروش عینک آفتابی مدل LOUIS" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><b>قیمت : <font color="#009900">35000</font> تومان</b><br><br></p><p align="right"><br></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005louis" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br><br><br><br><br> text/html 2014-02-22T09:27:05+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی آینه ای http://eynakforoshi.ir/post/22 خرید عینک دودی آینه ای خرید عینک دودی خاص و با کلاسی است که این روز ها طرفداران زیادی را در بین مشتریان اینترنتی پیدا کرده است .عینک دودی آینه ای ریبن در چندین رنگ متنوع موجود است که از آن ها می توان به عینک دودی آینه ای آبی ،قرمز و زرد (سبز کمرنگ ) اشاره نمود.<br><br>شما هم رنگ عینک دودی آینه ای خود را انتخاب نموده و سفارش خود را یا به صورت اینترنتی و یا به صورت تلفنی ثبت نمایید تا ما در اولین فرصت ممکن با شما تماس بگیریم و خرید تان را به سایت مورد نظرتان ارسال نماییم.<br><br><br><br><br><div align="center"><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><p><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی عینک دودی ریبن شیشه طلایی :</strong></span></p> <ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک دودی ray ban</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : طلایی</span><span style="color: #000000;"><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای فریم فلزی شبک و ضد زنگ<br></span></li><li><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">نوع UV 400 از نوع آینه ای و رفلکس<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> عینک دودی مردانه مارک ray ban دارای شیشه های یو وی دار استاندارد به همراه کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری تمیز کننده<br></span></span></li></ul> <p>&nbsp;</p><p><br></p><p align="center"><img src="http://freeshopping.ir/Files/menrayban/خرید عینک آفتابی ریبن زرد.jpg" alt="خرید عینک آفتابی ریبن زرد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://freeshopping.ir/Files/menrayban/عینک مردانه شیشه زرد.jpg" alt="عینک مردانه شیشه زرد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p style="text-align: center;"><img title="عینک آفتابی مردانه ریبن شیشه طلایی" src="http://freeshopping.ir/Files/menrayban/عینک آفتابی مردانه ریبن شیشه طلایی.jpg" alt="عینک آفتابی مردانه ریبن شیشه طلایی"></p> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005yellowrayban" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://freeshopping.ir/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 25,000 تومان </div> text/html 2013-12-28T06:32:37+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی ریبن رفلکس http://eynakforoshi.ir/post/21 جدید ترین عینک آفتابی های کمپانی ریبن را ازما بخواهید! خرید&nbsp; عینک آفتابی رفلکس ریبن شامل خرید دو عینک آفتابی بسیار زیبا و جالب با شیشه ای آبی و قرمز است .<br><br>عینک دودی رفلکس را می توانید به صورت اینترنتی و پستی خرید نمایید و خرید اینترنتی خود را درب منزل دریافت نمایید.<br>عینک آفتابی های رفلکس دارای یووی 400 بوده و بنا براین عینک آفتابی استاندادی به حساب آمده و می تواند از چشمان شما در برابر اشعه های مضر خورشید مراقبت نماید.<br><br><br><br><div align="center"><br><b><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>***توجه توجه</b>***<br><br><font color="#990000"><b>مزایای خرید از ین فروشگاه اینترنتی</b></font><br><br>عینک آفتابی های موجود در این فروشگاه بر خلاف سایر فروشگاههای اینترنتی <font color="#993399"><b>دارای استاندارد یووی&nbsp;<font color="#990000"> </font></b></font><font color="#990000"><b>400</b></font> است که فاکتور بسیار مهمی در خرید عینک آفتابی است و رعایت نکردن این امر موجب آسیب خطرناکی برای چشمان شما می گردد<br><br>عینک آفتابی خریداری شده به همراه <font color="#660000"><b>سه اشانتیون</b></font> رایگان که <font color="#990000"><b>هدیه</b></font> فروشگاه به شماست ارسال می گردد<br><br><font color="#6600CC" size="3"><b>کیف + دستمال + کاور ضد خش</b></font><br><br><br><br><p align="right"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی عینک دودی مردانه ریبن شیشه آتشی :</strong></span></p> <div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک آفتابی ray ban شیشه قرمز</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">طلایی<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای بدنه فلزی<br></span></li><li><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">نوع UV 400 <br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> عینک آفتابی مردانه مارک ray ban دارای شیشه های یو وی دار استاندارد به همراه کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری تمیز کننده<br></span></span></li></ul></div> <p align="right">&nbsp;</p><p align="right"><br></p><p align="center"><img src="http://freeshopping.ir/Files/red rayban/عینک آفتابی ریبن مردانه.jpg" alt="عینک آفتابی ریبن مردانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://freeshopping.ir/Files/red rayban/عینک مردانه شیشه آتشی.jpg" alt="عینک مردانه شیشه آتشی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p align="right">عینک دودی ریبن شیشه آتشی | فروشگاه عینک آفتابی های زیبن | فروش عینک دودی ریبن شیشه قرمز | خرید پستی عینک rayban شیشه آتشی | عینک مردانه شیشه آتشی | خرید پستی و اینترنتی عینک ری بن | سایت عینک آفتابی ریبان| خرید آنلاین عینک آفتابی ریبن شیشه قرمز</p><p align="right"><br></p><b>قیمت : <font color="#009900">19000</font> تومان</b><br><br><p align="right"><br></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005firerayban" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></p><div align="right"><br><br><br><div align="center"><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br></div><p align="right"><span style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی عینک دودی مردانه شیشه آبی :</strong></span></p> <div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>ریبن شیشه آبی</li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">مشکی و نقره ای<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;">دارای فلزی ضد زنگ<br></span></li><li><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">دارای گارانتی پس از تحویل</span><br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;">نوع UV 400 ضد خش با رنگ ثابت دارای تکنولوژی آنتی رفلس و رنگ آبی<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> حتما تا به حال عینک آفتابی مردانه که دارای شیشه های آبی دارد را دیده اید این عینک هیچ ضرری به چشمان شما نمی رساند و دارای یو وی استاندارد نیز هست و می اشعه های مضر را از چشم شما دور می کند . رنگ شیشه های این عینک ثابت است و تغییر نخواهد کرد<br></span></span></li></ul></div> <p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><img src="http://freeshopping.ir/Files/men1/عینک آفتابی مردانه شیشه آبی.jpg" alt="عینک آفتابی مردانه شیشه آبی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><img src="http://freeshopping.ir/Files/men1/خرید عینک مردانه شیشه آبی.jpg" alt="خرید عینک مردانه شیشه آبی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p align="right">عینک مردانه آبی | عینک آفتابی مردانه آبی | فروش عینک آفتابی مردانه رنگ آبی | فروشگاه اینترنتی عینک آفتابی مردانه آبی | فروش پستی عینک مردانه با شیشه های رنگ آبی | مارک عینک مردانه شیشه آبی | جدید ترین عینک آفتابی مردانه</p><p align="center"><br></p><p align="center"><b>قیمت : <font color="#009900">19000</font> تومان</b></p><p align="right"><br></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005abirayban" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005abirayban" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a></div> text/html 2013-09-12T08:05:44+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی زنانه جدید لیجند http://eynakforoshi.ir/post/20 آیا به دنبال مدل ها و برند های جدید عینک دودی هستید و می خواهید عینک دودی که این بار خرید می نمایید متفاوت از عینک دودی های قبلی شما باشد.کافی است با ما همراه شده و خرید عینک دودی زنانه لیجند را برای یک بار هم که شده امتحان نمایید تا خریدی عالی و ارزان را به صورت اینترنتی خرید نموده و به صورت پستی دریافت نمایید<br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000"><br>عینک دودی زنانه جدید</font><br><br>عینک دودی دخترانه جدید <br><br><font color="#FF0000">عینک دودی به روز و مدرن</font></b><font color="#FF0000"> </font><br><br><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید اینترنتی عینک دودی زنانه را در کنار ما انجام داده و یک عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> استاندارد با کیفیت عالی را خریداری نمایید ما به شما عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> زنانه&nbsp;LEGEND لیجند را پیشنهاد می کنیم که هم یک عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> استاندارد بوده و هم از زیبایی خاصی برخوردار است.<br></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید اینترنتی و پستی عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> زنانه مارک لجند LEGEND با طراحی جدید سال 2013 نمونه ای زیبا از عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> های کاچویی با شیشه های یو وی 400 که می توانید به صورت پستی از فروشگاه اینترنتی تک سبد خریداری نمایید.</span></p><p>&nbsp;</p><p><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> LEGEND خرید عینک آفتابی&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> و شیک با قیمت ارزان و استثنایی است که هم از زیبایی برخوردار بوده و هم یک عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> استاندارد برای بانوانی است که به استاندارد بودن عینک آفتابی خود اهمیت زیادی می دهند <br></span></p><p>&nbsp;</p><p align="right"><span style="color: #008080;" data-mce-style="color: #008080;"><strong>مشخصات کلی عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> زنانه لیجند :</strong></span></p><p align="right">&nbsp;</p><div align="right"><ul><li><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;">اطلاعات کلی: </span>عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> لیجند LEGEND</li><li style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;"><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;">رنگ بدنه :&nbsp;</span><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"> مشکی<br></span></li><li><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;">مشخصات بدنه: </span><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">کاچویی<br></span></li><li><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) : <span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">نوع UV 400 و استاندارد<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"> عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> لیجند عینک آفتابی زنانه زیبایی است که در فروشگاه اینترنتی بانو مارکت به صورت اینترنتی خرید و آن را درب منزل خود دریافت نموده و همان جا هزینه آن را پرداخت می نمایید.<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">گارانتی : گارانتی دارد ( در صورت نارضایتی پس از 7 روز می توانید محصول&nbsp; را برگشت و هزینه خود را به صورت کامل دریافت کنید )</span></span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="color: #003366;" data-mce-style="color: #003366;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;">عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> لیجند زنانه را با اشانتیون از ما بخرید</span></span></span></span></span></span></li></ul></div><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> یو وی 400 مارک لیجند LEGEND دارای کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و همچنین اسپری تمیز کننده عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> می باشد که همگی به عنوان اشانتیون در خرید به شما تقدیم می گردد.</span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Legend در زبان انگلیسی به معنای افسانه می باشد این مارک به اندازه مارک هایی مانند ریبن ، گوچی و . . . از محبوبیت خاصی برخوردار نیست ولی از سری مارک های معتبر در تولید عینک آفتابی لوکس می باشد . </span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #800000;" data-mce-style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید اینترنتی عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> زنانه </span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #993300;" data-mce-style="color: #993300;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید پستی عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> زنانه </span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> جدید</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید عینک دودی دخترانه<br></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;" data-mce-style="color: #ff6600;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عینک&nbsp;<span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> مارک لیجند <span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">LEGEND</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در صورت تمایل برای خرید عینک آفتابی لجند Legend روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم درخواست کالا پرنمایید تا اسرع وقت برای شما ارسال گردد.</span></p><p><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p><br><img src="http://nicebuy.ir/Files/legend/خرید عینک دودی زنانه لجند legend.jpg" alt="خرید عینک دودی زنانه لجند legend" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><img src="http://nicebuy.ir/Files/legend/عینک دودی جدید Legend.jpg" alt="عینک دودی جدید Legend" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><img src="http://nicebuy.ir/Files/legend/عینک دودی مارک لجند legend .jpg" alt="عینک دودی مارک لجند legend" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><font size="2"><b>قیمت <font color="#CC0000">19800</font> تومان</b></font></p><p><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005legendd" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br> </div> text/html 2013-09-04T08:08:53+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی پلیس police http://eynakforoshi.ir/post/19 آیا به دنبال خرید عینک دودی با کیفیت و استانداردی هستید؟ما خرید عینک دودی پلیس police را به شما پیشنهاد می کنیم عینک دودی با برند معروف پلیس police که دارای استاندارد های لازم بوده و خاصیت پلاریزه هم دارد .عینک دودی پلیس police عینکی است که همه خانم ها و آقایان در هر سن و سالی می توانند استفاده ننمایند با ما همراه شده و بهترین ها را خرید اری نمایید خرید اینترنتی عینک دودی پلیس police به صورت پستی برای شما ارسال می گردد.<br><br><div align="center"><br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><br><ul><li><span style="color: #003366;">اطلاعات کلی: <span style="color: #000000;">خرید عینک آفتابی پلیس police<br style="color: #000000;"></span></span></li><li style="color: #003366;"><span style="color: #003366;">رنگ بدنه : </span><span style="color: #000000;">دارای دو رنگ مشکی و قهوه ای<br></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات بدنه:</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"> فلزی</span></span></span></span></li><li><span style="color: #003366;">مشخصات شیشه ( لنز ) :<span style="color: #003366;">استاندارد دارای یووی 400 و پلاریزه<br></span></span></li><li><span style="color: #003366;">توضیحات بیشتر:<span style="color: #000000;"> عینک آفتابی پلیس عینک آفتابی پلاریزه و استانداردی که هم برای خانم ها و هم برای آقایان مناسب است.</span></span></li></ul><p align="center"><br></p><div align="center"><b><font color="#CC66CC">خرید اینترنتی عینک دودی پلیس police</font><br><br><font color="#CC33CC">خرید پستی عینک دودی پلیس police</font><br><br><font color="#993399">عینک دودی زنانه پلیس police</font><font color="#993399"><br></font><br><font color="#663366">عینک دودی مردانه پلیس police</font><br><br><font color="#660000">عینک دودی دخترانه پلیس police<br><br><br></font></b><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مناسب برای آقایان و خانم ها در دو رنگ ( مشکی و قهوه ای ) به همراه کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری تمیز کننده عینک آفتابی . عینک آفتابی پلیس POLICE S8295 دارای یو وی 400 و همچنین تکنولوژی پلاریزه می باشد که دید شما را در هنگام رانندگی بسیار بالا برده و نورهای اضافی که حاصل از نور خورشید می باشد را از چشمان شما دور می نماید و تصویری عالی در اختیار شما قرار دمی دهد.</span></p><p><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p><br></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عینک دودی مارک پلیس مدل s8295</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دارای تکنولوژی پلاریزه و UV 400 </span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به همراه چهار اشانتیون</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ارسال سریع به سراسر نقاط ایران و پرداخت بعد از تحویل کالا</span></strong></span></p><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">از ویژگی های عینک آفتابی پلیس مدل S8295 محافظت کامل چشمان شماست که مانع رسیدن نور از کناره های عینک می باشد . همان طور که در تصویر مشاهده می کنید دسته های این عینک پهنای زیادی دارد و این یک ویژگی عالی در عینک های آفتابی می باشد که چشمان شما را از کنار نیز محافظت می نماید که در عینک های دیگر و مدل های دیگر پلیس این ویژگی وجود ندارد.</span></p><p><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p><br><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p><p><br><img src="http://nicebuy.ir/Files/police/عینک دودی پلیس police.jpg" alt="عینک دودی پلیس police" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><img src="http://nicebuy.ir/Files/police/عینک دودی زنانه مارک پلیس police.jpg" alt="عینک دودی زنانه مارک پلیس police" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><img src="http://nicebuy.ir/Files/police/عینک دودی مارک police.JPG" alt="عینک دودی مارک police" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><img src="http://nicebuy.ir/Files/police/عینک دودی مردانه برند پلیس police.jpg" alt="عینک دودی مردانه برند پلیس police" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p><font size="2"><b>قیمت <font color="#CC0000">38000</font> تومان</b></font></p><p><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005policeuv" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br></div> text/html 2013-08-31T06:17:14+01:00 eynakforoshi.ir یکی خرید عینک دودی زنانه دیور http://eynakforoshi.ir/post/18 یک عینک دودی زنانه استاندارد زیبا و شیک را با خیال راحت در خرید عینک زنانه دیور مشاهده و خرید نمایید تا با خرید عین دودی دیور زیبایی خود را دو چندان نمایید.<br><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عینک</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دودی زنانه دیور هدیه روشگاه ما به همه خانم های ایرانی است که بهترین های عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی را انتخاب نموده و به محافظت از چشمان خود اهیت می دهند.<br></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید اینترنتی و پستی عینک دودی زنانه مارک دیور Dior در 3 رنگ زیبا و جذاب برای علاقه مندان به محصولات کمپانی دیور به ویژه عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی های دیور. عینک آفتابی دیور مدل S8081 جدیدترین طرح از مدل های کمپانی Dior می باشد که برای اولین بار می توانید از فروشگاه اینترنتی تک سبد خریداری نمایید.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دیور Dior یکی از برند های معروف دنیا می باشد که کمپانی آن توسط شخصی به نام کریستین دیور <span lang="EN-US"><span id="adtext_1" class="adtext">Christian</span> Dior تاسیس شد . کرسیتین دیور یکی از طراحان مطرح فرانسوی می باشد که توانست معروف ترین مدل ها را در بخش زیورآلات وارد بازار کند . در حال حاضر برند دیور Dior محصولات زیادی تولید کرده و یکی از این محصولات عینک های آفتابی می باشد.</span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">عینک آفتابی دیور که در این فروشگاه مشاهده می نمایید از سری جدیدترین طرح های دیور می باشد که به صورت مستقیم به همراه تمام لوازم جانبی می توانید از ما خریداری کنید.</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">جنس فریم این عینک آفتابی کاچویی بوده و وزن بسیار سبکی دارد که هنگام استفاده از آن احساس خوبی خواهید داشت . طراحی عینک آفتابی دیور به گونه ایست که با تمام صورت ها ( گرد و باریک ) سازگار است و جذابیت شما را دو چندان می نماید.</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">شیشه های این عینک دارای UV 400 بوده که چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید به صورت 100 در 100 محافظت می نماید. در صورت تمایل برای خرید عینک آفتابی دیور می توانید روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و فرم درخواست کالا را پر نمایید تا سریعا برای شما ارسال گردد. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">عینک </span></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">دودی دیور Dior زنانه</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">در سه رنگ مشکی ، قهوه ای و طلایی</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">رنگ مورد نظر خود را هنگام ثبت سفارش در قسمت پیغام درج نمایید</span></strong></span></p> <p><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US">به همراه کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری تمیز کننده</span></strong></span></p><p align="center"><br><img src="http://nicebuy.ir/Files/dior/خرید اینترنتی عینک دودی زنانه دیور .jpg" alt="خرید اینترنتی عینک دودی زنانه دیور" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><img src="http://nicebuy.ir/Files/dior/عینک آفتابی زنانه دیور.jpg" alt="عینک آفتابی زنانه دیور" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><img src="http://nicebuy.ir/Files/dior/عینک آفتابی زنانه مارک دیور DIOR.jpg" alt="عینک آفتابی زنانه مارک دیور DIOR" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><img src="http://nicebuy.ir/Files/dior/عینک دودی زنانه جدید دیور DIOR.jpg" alt="عینک دودی زنانه جدید دیور DIOR" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><img src="http://nicebuy.ir/Files/dior/فروشگاه اینترنتی عینک دودی زنانه.jpg" alt="فروشگاه اینترنتی عینک دودی زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p align="center"><br></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" lang="EN-US"><img title="فروشگاه اینترنتی عینک آفتابی زنانه" src="http://www.banoomarket.ir/Files/DIOR/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="فروشگاه اینترنتی عینک آفتابی زنانه"></span></strong></span></p> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005dior2" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a><br><p align="center"><font size="2"><b>قیمت <font color="#CC0000">28000</font> تومان</b></font></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005diore" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p> text/html 2013-08-31T06:08:24+01:00 eynakforoshi.ir یکی خرید عینک دودی زنانه لانبائو http://eynakforoshi.ir/post/17 برای خرید عینک دودی زنانه با استاندارد های جانی عینک دودی خرید عینک دودی زنانه مارک لانبائو در این فروشگاه اینترنتی را به شما توصیه می کنیم کافی است با ما همراه شده و خرید عینک دودی زنانه لانبائو را برای یک بار هم که شده امتحان نمایید.<br><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی لانبائو LANBAO به همراه تمام لوازم جانبی از جمله کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری تمیز کننده و ضد بخار اصلی که همه در پکیجی با قیمت ویژه به شما مشتری عزیز تقدیم می گردد.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">طراحی اصولی و مدرن این عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی را یکی از محبوب ترین عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی های اروپایی تبدیل کرده است و در مزون های معروف اروپایی به چشم مدل های فشن می توانید ببینید.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شیشه های عینک آفتابی </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی دارای یو وی 400 می باشد که چشمان شما را در برابر اشعه مضر خورشید محافظت می نماید. بدنه این عینک از جنس کاچویی می باشد که از فواید آن می توان به وزن سبک و همچنین ضد زنگ بودن آن اشاره کرد.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<br><br><img src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell2.jpg" alt="تلفن تماس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عینک </span></strong></span><span style="color: #993366;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی ضد اشعه مارک لانبائو</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مناسب برای خانم های شیک پوش و مشکل پسند</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دارای 2 رنگ مشکی و قهوه ای</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">به همراه کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری ضد بخار</span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://nicebuy.ir/Files/lanbao/خرید عینک دودی دخترانه لانبائو.jpg" alt="خرید عینک دودی دخترانه لانبائو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://nicebuy.ir/Files/lanbao/خرید عینک دودی LANBAO.jpg" alt="خرید عینک دودی LANBAO" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://nicebuy.ir/Files/lanbao/عینک آفتابی لانبائو.jpg" alt="عینک آفتابی لانبائو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://nicebuy.ir/Files/lanbao/عینک دودی زنانه مارک لانبائو.jpg" alt="عینک دودی زنانه مارک لانبائو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></strong></span></p> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005lanbao2" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a><br><p align="center"><font size="2"><b>قیمت <font color="#CC0000">21000</font> تومان</b></font></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005lanbao2" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p> text/html 2013-08-31T05:37:04+01:00 eynakforoshi.ir یکی خرید عینک دودی زنانه طرح پرنسس http://eynakforoshi.ir/post/16 خرید جدید ترین عینک دودی های زنانه را برای شما عرضه نموده ایم تا از خرید اینترنتی عینک دودی خود رضایت کامل داشته باشید.<br><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید اینترنتی و پستی عینک آفتابی زنانه برای همه بانوان ایرانی است تا عینک آفتابی زیبا و استانداردی را با قیمت مناسب خریداری نمایند.<br></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید عینک آفتابی زنانه طرح پرنسس دارای شیشه های یو وی 400 به همراه کیف مخصوص عینک آفتابی زنانه ، دستمال تمیزکننده ، کاور محافظ ضد خش و همچنین اسپری تمیز کننده و ضد بخار که به صورت هدیه با عینک آفتابی پرنسس به شما تقدیم می شود.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عینک دودی پرنسس دارای بدنه ای کاملا کاچویی می باشد که از مقاومت بالایی در برابر رطوبت و ضربه بهره مند می باشد . این عینک به گونه ای طراحی شده است که به تمام صورت ها می نشیند و از استفاده آن لدت خواهید برد.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با خرید عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> پرنسس نظر دیگران را به خود جلب کنید و همه را مجذوب زیبایی عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> خود نمایید . این عینک آفتابی در 3 طرح رنگ به شما عرضه می شود. </span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">رنگ بندی این عینک آفتابی عبارت است از : مشکی ، قهوه ای که رنگ قهوه ای طرحی پلنگی دارد . در صورت تمایل برای خرید عینک </span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> طرح پرنسس زنانه روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و سفارش خود را در فروشگاه اینترنتی تک سبد ثبت نمایید.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>خرید اینترنتی عینک </strong></span><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> زنانه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>خرید پستی عینک </strong></span><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> زنانه</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;"><strong>عینک </strong></span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی </span>زنانه طرح پرنسس جدیدترین طرح از عینک </strong></span><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دودی</span> های فروشگاه تک سبد</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #339966;"><strong>به همراه چهار اشانتیون ( کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری )</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #0000ff;"><strong>ارسال سریع به سراسر ایران</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff00ff;"><strong>دارای 3 طرح رنگ بسیار جذاب</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #993366;"><strong>رنگ مورد نظر خود را هنگام ثبت سفارش در قسمت پیغام ذکر نمایید</strong></span></p><p style="text-align: center;"><br><img src="http://nicebuy.ir/Files/praness/خرید عینک دودی زنانه طرح پرنسس.jpg" alt="خرید عینک دودی زنانه طرح پرنسس" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://nicebuy.ir/Files/prancess/عینک آفتابی دودی رنگی.jpg" alt="عینک آفتابی دودی رنگی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://nicebuy.ir/Files/prancess/خرید عینک دودی زنانه مارک.jpg" alt="خرید عینک دودی زنانه مارک" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><img title="عینک آفتابی قهوه ای زنانه" src="http://www.banoomarket.ir/Files/prancess/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="عینک آفتابی قهوه ای زنانه"></p> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005prancess2" target="_blank" style="width: 117px !important;"> </a><br><br><p align="center"><font size="2"><b>قیمت <font color="#CC0000">27000</font> تومان</b></font></p><p align="center"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005prence" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><br> text/html 2013-08-24T06:17:55+01:00 eynakforoshi.ir یکی عینک دودی زنانه هما http://eynakforoshi.ir/post/15 عینک دودی زنانه هما خرید عینک دودی جدید و زیبایی است که هم ار لحاظ فریم و هم از لحاظ شیشه استاندارد و زیباست فریم این عینک دودی زنانه در دو رنگ قهوه ای و مشکی موجود است.<br><p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید اینترنتی و پستی عینک آفتابی زنانه مدل هما با تمام لوازم جانبی از جمله کیف ، دستمال ، کاور ضد خش و اسپری تمیز کننده و ضد عفونی کننده برای اولین بار در فروشگاه اینترنتی تک سبد. فروشگاه اینترنتی تک سبد پیشگام در عرضه محصولات جدید و کمیاب در بین فروشگاه های اینترنتی. محصولات جذاب و ناب را فقط در فروشگاه تک سبد پیدا خواهید کرد.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">از مشخصات عینک آفتابی زنان هما می توان به لنز های استاندارد یو وی 400 اشاره کرد که چشمان شما را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت می کند.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> طرح ( پر ) که روی دسته های این عینک آفتابی مشاهده می کنید جذابیت آن را دو چندان کرده است.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کیفیت بالای فریم شما را مجذوب خود خواهد کرد که در برابر رطوبت هیچ آسیبی نخواهد . همچنین وزن سبک این عینک آفتابی راحتی را هنگان استفاده برای شما به ارمغان می آورد گویی که هیچ عینکی روی چشمان شما نیست.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خرید عینک آفتابی زنانه هما</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">جدیدترین مدل سال 2013</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">برای اولین بار در فروشگاه تک سبد</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تفاوت را با عینک آفتابی هما تجربه کنید</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>تصاویری از عینک آفتابی زنانه هما :</strong></span></p><p style="text-align: right;" align="left"><br><img src="http://nicebuy.ir/Files/homa/خرید عینک دودی زنانه.jpg" alt="خرید عینک دودی زنانه" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: right;" align="left"><img src="http://nicebuy.ir/Files/homa/خرید عینک آفتابی دخترانه هما.jpg" alt="خرید عینک آفتابی دخترانه هما" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: right;" align="left"><img src="http://nicebuy.ir/Files/homa/انواع عینک دودی.jpg" alt="انواع عینک دودی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: right;" align="left"><br></p><p style="text-align: right;" align="left"><b><font size="2"><b>قیمت <font color="#CC0000">25000</font> تومان</b></font></b></p><p style="text-align: right;" align="left"><a href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=312500058" target="_blank" title=""><img src="http://taksabad.com/Files/buy4.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br> text/html 2013-08-07T02:40:00+01:00 eynakforoshi.ir یکی خرید عینک دودی های مارک http://eynakforoshi.ir/post/14 <table style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D9%86.jpg" alt="عینک دودی شیشه آتشی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center">&nbsp;<br><br><b><font size="3" color="#CC33CC">عینک دودی<font color="#993399"> </font><font color="#FFFFFF"><font color="#993399">شیشه</font> </font>آتشی ( مردانه و زنانه )</font><br><br><font color="#3333FF">ساخت کمپانی City Vison ایتالیا</font><br><br><font color="#FF0000">به همراه کیف + دستمال + کاور ضد خش + اسپری تمیز کننده</font></b><br><br><b><font color="#33CC00">10 روز گارانتی برگشت بدون شرط در صورت ناراضی بوده</font><br><br><font color="#990000">برای مشاهده توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید</font></b><br></div><br><div align="center"><font size="5"><b>قیمت <font color="#CC33CC">25000</font> تومان</b></font><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b>با تخفیف ویژه</b></font><br></div><a href="http://eynaksara.mihanblog.com/post/13" target="_blank" title=""><img src="http://paanaa.ir/Files/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></div><br><br></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><br><div align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عینک آفتابی شیشه آبی" width="253" vspace="0" hspace="0" height="245" border="0" align="bottom"><br><br></div><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font size="3" color="#CC33CC">عینک دودی<font color="#993399"> </font>شیشه آبی ( مردانه و زنانه )</font></b><br><br><b><font color="#3333FF">ساخت کمپانی </font></b><b><font color="#3333FF"><b><font color="#3333FF">City Vison</font></b> ایتالیا</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">به همراه کیف + دستمال + کاور ضد خش + اسپری تمیز کننده</font></b><br><br><b><font color="#33CC00">10 روز گارانتی برگشت بدون شرط در صورت ناراضی بوده</font></b><br><br><b><font color="#990000">برای مشاهده توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید</font></b><br><br></div><div align="center"><font size="5"><b>قیمت <font color="#CC33CC">19000</font> تومان</b></font><br><div align="center"><font color="#FF0000"><b>با تخفیف ویژه</b></font><br></div><a href="http://eynaksara.mihanblog.com/post/11" target="_blank" title=""><img src="http://paanaa.ir/Files/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></div><div align="center"><br></div></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><br>&nbsp;<br><img src="http://paanaa.ir/Files/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86.jpg" alt="عینک-آفتابی-ریبن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font size="3" color="#CC33CC">عینک دودی<font color="#993399"> </font>ریبن 3025 ( مردانه و زنانه )</font></b><br><br><b><font color="#3333FF">ساخت کمپانی Ray Ban ایتالیا</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">به همراه کیف + دستمال + کاور ضد خش + اسپری تمیز کننده</font></b><br><br><b><font color="#33CC00">10 روز گارانتی برگشت بدون شرط در صورت ناراضی بوده</font></b><br><br><b><font color="#990000">برای مشاهده توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید</font></b><br><br></div><div align="center"><font size="5"><b>قیمت <font color="#CC33CC">22000</font> تومان</b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>با تخفیف ویژه</b></font><br></div><div align="center"><a href="http://eynaksara.mihanblog.com/post/10" target="_blank" title=""><img src="http://paanaa.ir/Files/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><br><br></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><br><div align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86.jpg" alt="عینک کت ریبن" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font size="3" color="#CC33CC">عینک دودی<font color="#993399"> کت ریبن</font> ( مردانه و زنانه )</font></b><br><br><b><font color="#3333FF">ساخت کمپانی Ray Ban ایتالیا</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">به همراه کیف + دستمال + کاور ضد خش + اسپری تمیز کننده</font></b><br><br><b><font color="#33CC00">10 روز گارانتی برگشت بدون شرط در صورت ناراضی بوده</font></b><br><br><b><font color="#990000">برای مشاهده توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید</font></b><br><br></div><div align="center"><font size="5"><b>قیمت <font color="#CC33CC">22000</font> تومان</b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>با تخفیف ویژه</b></font><br></div><div align="center"><a href="http://eynaksara.mihanblog.com/post/9" target="_blank" title=""><img src="http://paanaa.ir/Files/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><br><br></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><br><div align="center"><img src="http://paanaa.ir/Files/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عینک دودی ویفری" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font size="3" color="#CC33CC">عینک دودی<font color="#993399"> ویفری</font> ( مردانه و زنانه )</font></b><br><br><b><font color="#3333FF">ساخت کمپانی Ray Ban ایتالیا</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">به همراه کیف + دستمال + کاور ضد خش + اسپری تمیز کننده</font></b><br><br><b><font color="#33CC00">10 روز گارانتی برگشت بدون شرط در صورت ناراضی بوده</font></b><br><br><b><font color="#990000">برای مشاهده توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید</font></b><br><br></div><div align="center"><font size="5"><b>قیمت <font color="#CC33CC">22000</font> تومان</b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>با تخفیف ویژه</b></font><br></div><div align="center"><a href="http://eynaksara.mihanblog.com/post/8" target="_blank" title=""><img src="http://paanaa.ir/Files/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><br></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><br><img src="http://paanaa.ir/Files/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" alt="عینک دودی کاوالی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;">&nbsp;<br><div align="center"><b><font size="3" color="#CC33CC">عینک دودی<font color="#993399"> کاوالی</font> ( مردانه و زنانه )</font></b><br><br><b><font color="#3333FF">ساخت کمپانی Roberto Cavalli ایتالیا</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">به همراه کیف + دستمال + کاور ضد خش + اسپری تمیز کننده</font></b><br><br><b><font color="#33CC00">10 روز گارانتی برگشت بدون شرط در صورت ناراضی بوده</font></b><br><br><b><font color="#990000">برای مشاهده توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید</font></b><br><br></div><div align="center"><font size="5"><b>قیمت <font color="#CC33CC">39000</font> تومان</b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>با تخفیف ویژه</b></font><br></div><div align="center"><a href="http://eynaksara.mihanblog.com/post/8" target="_blank" title=""><img src="http://paanaa.ir/Files/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><br></td></tr><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><div align="center"><br>&nbsp;<br><img src="http://paanaa.ir/Files/sunglasses/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%B1%D8%A7.jpg" alt="عینک دودی کررا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br><br></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><br><div align="center"><b><font size="3" color="#CC33CC">عینک دودی<font color="#993399"> کررا</font> ( مردانه و زنانه )</font></b><br><br><b><font color="#3333FF">ساخت کمپانی Carrera ایتالیا</font></b><br><br><b><font color="#FF0000">به همراه کیف + دستمال + کاور ضد خش + اسپری تمیز کننده</font></b><br><br><b><font color="#33CC00">10 روز گارانتی برگشت بدون شرط در صورت ناراضی بوده</font></b><br><br><b><font color="#990000">برای مشاهده توضیحات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید</font></b><br><br></div><div align="center"><font size="5"><b>قیمت <font color="#CC33CC">22000</font> تومان</b></font><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b>با تخفیف ویژه</b></font><br></div><br><div align="center"><a href="http://eynaksara.mihanblog.com/post/2" target="_blank" title=""><img src="http://paanaa.ir/Files/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div></td></tr></tbody></table>